Kalite Yönetimi

İzgi'nin Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süre. yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmıştir.

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, İZGİ Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. IQNet ve DQS belgelendirme kuruluşu, ISO 9001:2008 sertifikasının geçerliliğinin devamı için Şirketimizde periyodik denetlemeler gerçekleştirmektedir.